Συναισθηματικά Νέα

 Συναισθηματική Νοημοσύνη των Ελλήνων 2020

Έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων και Συναισθηματικής Εκπαίδευσης από το Νοέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020.

Έρευνα: Συναισθηματική Νοημοσύνη των Ελλήνων 2020 5

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων και Συναισθηματικής Εκπαίδευσης διεξήγαγε την πιο πρόσφατη πανελλαδική έρευνα για την μέτρηση των δεικτών Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Ελλήνων. Μετρήθηκαν συγκεκριμένα 5 δείκτες βασισμένοι πάνω στο μοντέλο του D. Goleman: 

  • Αυτογνωσία, 
  • Διαχείριση Συναισθημάτων, 
  • Προσωπικά Κίνητρα, 
  • Ενσυναίσθηση, 
  • Κοινωνικές Δεξιότητες. 

Τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά μιας που το δείγμα πλησιάζει τα 1000 άτομα και προσφέρει τροφή για ανάλυση και κατανόηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Ελλήνων. 

Ως γνωστόν, η Συναισθηματική Νοημοσύνη ευθύνεται για την ευτυχία και την επιτυχία στη ζωή μας. Ως εκ τούτου η ανάλυση αυτών των δεικτών είναι εξαιρετικής σημασίας μια που δείχνουν την ικανότητα ή δυνατότητα για ευτυχία και επιτυχία, την δεδομένη αυτή χρονική στιγμή. 

Τα αποτελέσματα της Έρευνας

Η έρευνα λοιπόν έδειξε τα παρακάτω αποτελέσματα και τα παραθέτουμε αποκλειστικά στο www.emoducation.com  

Δείγμα: 800 άτομα. Ηλικίες: Μέχρι 18 ετών: 2,5% 19-35: 46,7%, 36-60: 50,7%

Μορφωτικό επίπεδο: Απόφοιτοι Λυκείου: 29,1%, Απόφοιτοι Πανεπιστημίου: 39,7%, Κάτοχοι Διδακτορικού: 17%, Λοιπά: 14,2%

Διάρκεια: 21/10/19 έως 7/2/20 και συνεχίζει. 

 

Δείκτης Αυτογνωσίας

Δείκτης Διαχείρισης Συναισθημάτων Δείκτης Προσωπικών Κινήτρων Δείκτης Ενσυναίσθησης

Δείκτης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Με υψηλό:

82,7%

Με υψηλό:

28,8%

Με υψηλό:

53,6%

Με υψηλό:

71,7%

Με υψηλό:

66,3%

Με μέτριο:

17,3%

Με μέτριο:

69,3%

Με μέτριο:

46,1%

Με μέτριο:

 28,3%

Με μέτριο: 

33%

Με χαμηλό: 

0%

Με χαμηλό:

1,3%

Με χαμηλό:

0,3%

Με χαμηλό:

 0%

Με χαμηλό:

0,7%

Θέλουν οι Έλληνες να βελτιώσουν τη Ζωή τους;

Το ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι μόλις το 18,75% των ερωτηθέντων δεν θα τους ενδιέφερε να βελτιώσουν τους χαμηλούς δείκτες τους σε αντίθεση με το συντριπτικό 81,25% που απάντησαν θετικά

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελληνων;

…σε σχέση πάντα με την Συναισθηματική Νοημοσύνη. Όπως δείχνει η έρευνα ο πιο χαμηλός δείκτης είναι αυτός της Συναισθηματικής Διαχείρισης που το 70% του δείγματος χρειάζεται κάποια μορφή βελτιωσης.

Ποιό είναι το Θετικό της έρευνας;

Η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχουν πολύ χαμηλοί δείκτες σε όλες τις κατηγορίες. Με μια πρόχειρη ανάγνωση θα λεγαμε οτι περισσότερο χρειαζόμαστε συναισθηματική εκπαίδευση παρά θεραπεία. Και αυτό είναι πολύ θετικό για τον γενικό πληθυσμό. 

Τι είναι το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων;

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων και Συναισθηματικής Εκπαίδευσης (HEC) λειτουργεί από το 2015 (πρώην Human Evolution Center) υπό την ΡΟΗ ΑμΚΕ και έχει ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την επιτακτική ανάγκη ενσωμάτωσης της  Συναισθηματικής εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στην ζωή μας. 

Αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικούς και Επιστήμονες. 

Πώς μπορώ να ξεκινήσω τη Συναισθηματική μου Εκπαίδευση;

Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθηματικής Εκπαίδευσης υπό την ΡΟΗ αμκε διοργανώνει την βραβευμένη 2η Δράση Κοινωνικής Ενδυνάμωσης και προσφέρει εκπαιδευση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και βελτίωσης δεικτών στο Θέατρο Αλκμήνη με ενδεικτική συνδρομή για την ενίσχυση του σκοπού της δράσης που φέτος είναι η Συναισθηματική Εκπαίδευση και Αποφόρτιση των Ελλήνων. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του κέντρου: 2109841088. 

Μπορώ να κάνω το Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης του GOLEMAN 

Μπορείτε να πατήσετε εδώ τώρα και να κάνετε το τεστ και να αξιοποιήσετε την προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Συναισθηματικής Εκπαίδευσης και της Expansion Method για προσωπική ανάλυση με δωρεάν συνεδρία 45’. 

Συγγραφέας - Βιβλιογραφία - Συνδεσμοι

  • Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων και Συναισθηματικής Εκπαίδευσης.
  • Συγγραφέας: Αργύρης Σ. Μάρδας
  • Βοηθός Έρευνας: Ευάγγελος Δρανδάκης
Layer 1
Σύνδεση Κατηγορίες
Συνεχίζοντας την περιήγηση στο emoducation.com, αποδέχεστε τη χρήση cookies.