Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν στο να υπάρξει ένας πιο ευγενικός Κόσμος 

 

Η Κοινωνική Συναισθηματική Μάθηση μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ακαδημαϊκής επιτυχίας, στη βελτίωση της στάσης και των σχέσεων των μαθητών και στη μείωση της επικίνδυνης συμπεριφοράς

woman standing in front of children
Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Με την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης των χαρακτήρων, της Κοινωνικής Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της προσοχής, τα σχολεία μπορούν να καλλιεργήσουν την εγγενή καλοσύνη στους μαθητές.

«Η εκπαίδευση που σταματά με αποτελεσματικότητα μπορεί να αποδειχθεί η μεγαλύτερη απειλή για την κοινωνία», έγραψε ο Martin Luther King Jr. το 1947. «Ο πιο επικίνδυνος εγκληματίας μπορεί να είναι ο άνθρωπος που είναι προικισμένος με λογική, αλλά χωρίς ηθική».

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα υποστήριξε το επιχείρημά του. Με τη νέα μας επιστημονική κατανόηση της κοινωνικής, συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης των μαθητών, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι το ακαδημαϊκό επίτευγμα και μόνο δεν θεωρείται πλέον ως «επιτυχημένη» εκπαίδευση. Το έργο των εκπαιδευτικών διαμορφώνει τα ανθρώπινα όντα – που σημαίνει ότι η εκπαίδευση βοηθά στη διαμόρφωση του κόσμου μας.

Γι ‘αυτό κάθε χρόνο στο Θερινό Ινστιτούτο για Εκπαιδευτικούς ξεκινάμε ζητώντας από συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, «Τι είδους κόσμο θέλετε να ζήσετε;» Και ενώ οι απαντήσεις τους μπορεί να διαφέρουν, έχουν ένα κοινό πράγμα: η δημιουργία όλων αυτών των διαφορετικών κόσμων απαιτεί ανθρώπους που είναι καλοί και ευγενικοί. Λοιπόν, πώς μπορεί η επίσημη εκπαίδευση να διαδραματίσει ρόλο στη βοήθεια των ανθρώπων για να αγκαλιάσουν την καλοσύνη; Τα δομικά στοιχεία είναι ήδη εκεί για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αυτό το έργο, δηλαδή στους τομείς της εκπαίδευσης χαρακτήρων, της κοινωνικής-συναισθηματικής μάθησης και της προσοχής. Αλλά η μαγεία πραγματικά συμβαίνει όταν και οι τρεις ενσωματώνονται μαζί – και στηρίζονται από μια αίσθηση σκοπού και ισχυρής ηθικής ταυτότητας.

Ο σκοπός και η ηθική ταυτότητα παρέχουν το «γιατί»

Οι επιστήμονες αρχίζουν να κάνουν μεγάλες εισβολές στην κατανόηση των βαθύτερων ψυχολογικών αρχών της ανθρώπινης ηθικής. Δύο τομείς, συγκεκριμένα, εμφανίζονται ως κρίσιμοι παράγοντες για την καλλιέργεια της αρετής: σκοπός και ηθική ταυτότητα. Ο σκοπός είναι εγγενώς ηθικός, όπως φαίνεται στον επιστημονικό του ορισμό: «Έχοντας έναν στόχο στη ζωή που σας ενδιαφέρει βαθιά και που συμβάλλει στον κόσμο πέρα ​​από τον εαυτό σας με κάποια παραγωγική έννοια». Για παράδειγμα, μπορεί να στοχεύσετε να μετατρέψετε το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε ένα δίκαιο και να μεταβείτε στην ιατρική, ή ο σκοπός σας θα μπορούσε να είναι η υποστήριξη της οικογένειάς σας. Ίσως θέλετε να ζήσετε σύμφωνα με τις θρησκευτικές ή πνευματικές σας πεποιθήσεις ή να εργαστείτε για να γεφυρώσετε τις διαφορές.

Η ηθική ταυτότητα μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι να είναι καλό άτομο για την αίσθηση του εαυτού τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια ισχυρή ηθική ταυτότητα ενθαρρύνει τους μαθητές να λάβουν ηθικές αποφάσεις και τους παρακινεί να συμπεριφέρονται κοινωνικά ακόμη και όταν δεν αναγνωρίζονται για αυτό. Η καλλιέργεια μιας αίσθησης σκοπού και μιας ισχυρής ταυτότητας, ηθικής και άλλης, είναι το βασικό αναπτυξιακό καθήκον των εφήβων. (Στην πραγματικότητα, αυτό το καθήκον ξεκινά σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά γίνεται πιο έντονο στα εφηβικά χρόνια.) Αλλά ενώ οι έφηβοι μπορεί να αποφασίζουν ή να έχουν στην πραγματικότητα μια ιδέα για το ποιοι θέλουν (ηθική ταυτότητα) και τι θέλουν να προσφέρουν στον κόσμο (σκοπός), χρειάζονται καθοδήγηση και δεξιότητες για να επιτύχουν αυτά τα πράγματα. Εδώ μπορούν να βοηθήσουν η εκπαίδευση χαρακτήρων, η κοινωνική συναισθηματική νοημοσύνη και η ευαισθητοποίηση παρέχοντας το «πώς» στο σκοπό και την ταυτότητα «γιατί».

Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους δασκάλους της μέσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων οι μαθητές μπορεί να επιστρέψουν σε αυτόνομα μαθήματα για την ΚΣΝ, τον στοχασμό ή τον χαρακτήρα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τοποθέτηση αυτών των δεξιοτήτων σε πλαίσιο που σχετίζεται άμεσα με τη ζωή των μαθητών καθιστά τις δεξιότητες σημαντικές και οι μαθητές πιο πρόθυμοι να τις μάθουν.

Η εκπαίδευση χαρακτήρων παρέχει το «τι»

Η εκπαίδευση χαρακτήρων προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να σκεφτούν ποιες αρετές θα ήθελαν να καλλιεργήσουν και ποιες είναι αυτές οι αρετές στη πράξη. Ενώ η εκπαίδευση των νέων για το χαρακτήρα δεν είναι μια νέα ιδέα – αυτή η ιδέα ήταν στο επίκεντρο της πρώιμης αμερικανικής εκπαίδευσης, καθώς και αρχαία εκπαιδευτικά συστήματα Βεδικών, Βουδιστικών και Κομφουκιών – τα σχολεία του 20ού αιώνα έφυγαν από αυτόν τον σκοπό για κατανοητούς λόγους . Με την αυξανόμενη ποικιλομορφία των κοινοτήτων μας, «ποιες αξίες διδάσκουμε;» και «ποιος είναι η ευθύνη να διδάσκει αυτές τις αξίες;» έγιναν συναρπαστικές και απαιτητικές ερωτήσεις για απάντηση.

Ο τομέας της εκπαίδευσης χαρακτήρων, ωστόσο, δεν έχει απομακρυνθεί από αυτά τα ερωτήματα. Πολλά προγράμματα προσφέρουν μια λίστα με αρετές, όπως ευθύνη, δικαιοσύνη και ειλικρίνεια που πρέπει να διδάσκονται σε μηνιαία βάση, κυρίως μέσω ιστοριών, δραστηριοτήτων και έργων εξυπηρέτησης, και ενσωματωμένων στη σχολική κουλτούρα και κλίμα. Και ενώ μερικοί μπορεί να υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της αρετής είναι ο τομέας της οικογένειας, θα έλεγα ότι το σχολείο είναι ένα τέλειο μέρος για να εξασκηθείτε και να συζητήσετε – και ως εκ τούτου να εμβαθύνετε – την κατανόηση των αρετών και της ενάρειας συμπεριφοράς των μαθητών.

Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση χαρακτήρων παρέχει το «τι» – το περιεχόμενο αυτού που υποτίθεται ότι πρέπει να διδάξουμε προκειμένου να καλλιεργήσουμε ευγενικούς και καλούς ανθρώπους. Και η ομορφιά του να κάνουμε αυτό το έργο στα διάφορα σχολεία και κοινότητές μας σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί και οι φροντιστές μπορούν να συνεργαστούν για να προσαρμόσουν και να δημιουργήσουν αυτό το περιεχόμενο ώστε να ταιριάζει στις αξίες τους και, ως αποτέλεσμα, να αυξήσουν την κατανόηση και την αποδοχή άλλων ανθρώπων. Όμως, η εκπαίδευση χαρακτήρων όταν διδάσκεται κυρίως ως μια λίστα αρετών έχει τους περιορισμούς της. Οι μαθητές μπορεί να είναι σε θέση να καθορίσουν και να προσδιορίσουν ποιότητες όπως η ειλικρίνεια, η ευγνωμοσύνη και η ακεραιότητα, αλλά έχουν τις δεξιότητες για να τους εφαρμόσουν; Με άλλα λόγια, πώς βοηθάμε τα παιδιά να μην γνωρίζουν μόνο το καλό, αλλά και να κάνουν το καλό;

Εδώ μπορεί να βοηθήσει η κοινωνική-συναισθηματική μάθηση.

Η κοινωνική-συναισθηματική μάθηση παρέχει το «πώς»

Η κοινωνική-συναισθηματική μάθηση (ΚΣΜ) έχει αυξηθεί αλματωδώς στα σχολεία τα τελευταία 20 χρόνια. Πολύ απλά, η ΚΣΜ διδάσκει τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που μας βοηθούν να οικοδομήσουμε καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον, και να λάβουμε ηθικές και φροντίδες αποφάσεις. Η έρευνα διαπίστωσε ότι όταν εφαρμόζεται σωστά, η ΚΣΜ μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ακαδημαϊκής επιτυχίας, στη βελτίωση της στάσης και των σχέσεων των μαθητών και στη μείωση της επικίνδυνης συμπεριφοράς. Οπότε, πώς μπορεί η ΚΣΜ να υποστηρίξει την εκπαίδευση χαρακτήρων; Παρέχοντας τις απαραίτητες δεξιότητες για να θέσουμε την αρετή σε δράση. Με άλλα λόγια, η ΚΣΜ είναι το «πώς» να χαρακτηρίζει την εκπαίδευση «τι».

Για παράδειγμα, η συμπόνια είναι μια αρετή που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε πνευματική παράδοση που αφορά την σοφία, και είναι μια που είναι εξαιρετικά απαραίτητη στον σημερινό κόσμο. Ενώ πολλοί από εμάς φιλοδοξούμε να είμαστε συμπονετικοί άνθρωποι, η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί πραγματικά να είναι μια δύσκολη αρετή να εκφραστεί. Πράγματι, η έρευνα ανακάλυψε ότι αν αισθανόμαστε ότι κάποιος άξιζε τον πόνο του, αν το άλλο άτομο δεν μοιάζει με εμάς, αν αισθανόμαστε σαν να βιαζόμαστε, ή εάν η ταλαιπωρία ενός άλλου ατόμου είναι υπερβολική για να τα χειριστούμε – όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να μας εμποδίσουν να εκφράσουμε συμπόνια.

Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτούς τους εσωτερικούς περιορισμούς. Οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο έχουν μαθητές στις τάξεις τους που αντιμετωπίζουν απίστευτες προκλήσεις στη ζωή τους – και μια φυσιολογική απάντηση είναι να ενεργούν συμπονετικά προς αυτούς. Αλλά μερικές φορές ο συναισθηματικός φόρτος του να βλέπεις τόσο πολύ πόνο σε καθημερινή βάση μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αίσθηση και την έκφραση της συμπόνιας, αν όχι αδύνατη. Ωστόσο, έχοντας τις δεξιότητες για τον εντοπισμό, την πλοήγηση και την απελευθέρωση δύσκολων συναισθημάτων μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποφύγουν την εξάντληση και να συνεχίσουν να ενεργούν με συμπόνια με έναν ασφαλή, ζωογόνο τρόπο. Αλλά και η ΚΣΜ έχει τους περιορισμούς της. Μπορούμε να είμαστε εξοπλισμένοι με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την επίλυση των συγκρούσεων, για τη μείωση του άγχους μας, για τον εντοπισμό των προκαταλήψεών μας, για τη συνεργασία, κ.λπ. Εάν κάποιος λέει ή κάνει κάτι που προκαλεί μια συναισθηματική «έκρηξη» σε εμάς, μπορούμε να παραμείνουμε αρκετά συγκροτημένοι για να ανταποκριθούμε πραγματικά με τρόπο που να υποστηρίζει τις αρετές που κρατάμε αγαπητοί;

Εδώ μπορεί να βοηθήσει η προσοχή.

Η συνείδηση ​​το καθιστά «ραβδί»

Παρόμοια με την ΚΣΜ, η προσοχή στο σχολείο έχει απογειωθεί σαν γκάνγκστερ την τελευταία δεκαετία. Στο GGSC, ορίζουμε τη συνειδητοποίηση ως «διατήρηση μιας ευαισθητοποίησης κάθε στιγμή για τις σκέψεις, τα συναισθήματά μας, τις σωματικές αισθήσεις και το περιβάλλον, μέσω ενός ευγενικού, θρεπτικού φακού». Η έρευνα σχετικά με τη συνειδητοποίηση στα σχολεία, αν και είναι περιορισμένη, υποδηλώνει ότι οι μαθητές που ασκούν προσοχή έχουν μεγαλύτερη ευεξία, αυξημένη ακαδημαϊκή επιτυχία και ισχυρότερες δεξιότητες σχέσης. Για τους μαθητές, η συνείδηση τούς βοηθά να εμβαθύνουν τη συνειδητοποίησή τους σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ των συναισθημάτων, των σκέψεων και των σωματικών τους αισθήσεων, καθιστώντας τους καλύτερα σε θέση να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους, τα οποία στη συνέχεια επηρεάζουν πράγματα όπως η συμπεριφορά τους, τα επίπεδα άγχους, οι σχέσεις και η ικανότητα εστίασης.

Με άλλα λόγια, η συνείδηση βοηθά τις δεξιότητες ΚΣΜ να κολλήσουν κάνοντας τους μαθητές σε θέση να τις χρησιμοποιούν όταν χρειάζεται.

Πάρτε, για παράδειγμα, έναν μαθητή που φοβάται τις δοκιμές. Όταν ανακοινώνεται ένα ποπ κουίζ από τον δάσκαλό του, αντί να κάνει δικαιολογία για να φύγει από την τάξη, ο μαθητής «προσεκτικά» παρατηρεί ότι αρχίζει να ιδρώνει και να αισθάνεται ναυτία. Αυτό τον προκαλεί να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες ΚΣΜ για να ηρεμήσει, συμπεριλαμβανομένης της βαθιάς αναπνοής και της θετικής αυτο-συνομιλίας.

Πώς να τα συνδυάσετε όλα

Έτσι, για να ανακεφαλαιώσουμε, η εκπαίδευση χαρακτήρων μας παρέχει τις αρετές που θέλουμε να διατηρήσουμε στη ζωή μας, η ΚΣΜ μας δίνει τις δεξιότητες για να εφαρμόσουμε αυτές τις αρετές σε δράση και η προσοχή μας βοηθά να αναπτύξουμε την εσωτερική μας συνειδητοποίηση και την ικανότητα να χρησιμοποιούμε αυτές τις δεξιότητες όταν χρειάζεται . Και μια αίσθηση σκοπού και ηθικής ταυτότητας θα βοηθήσει τους μαθητές να εφαρμόσουν αυτές τις ιδέες στον εαυτό τους για να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο.

Πώς μοιάζει αυτό στα σχολεία;

Ας υποθέσουμε ότι ένας μαθητής γυμνασίου που ονομάζεται Mia εργάζεται σε ένα ομαδικό έργο και παρατηρεί ότι ένας φίλος εξαπατά αντιγράφοντας το έργο μιας άλλης ομάδας, το οποίο θα μπορούσε τελικά να επηρεάσει το αποτέλεσμα για ολόκληρη την ομάδα. Η συνείδηση ​​την βοηθά να παρατηρήσει ότι οι γροθιές της σφίγγουν και η καρδιά της χτυπά. Χρησιμοποιεί τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων ΚΣΜ για να μιλήσει με τη φίλη της, η οποία τη βοηθά να εξασκήσει ειλικρίνεια και φροντίδα, και οι δύο αρετές χαρακτήρα που είναι σημαντικές για αυτήν. Η συγχώνευση αυτών των ιδεών ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Φανταστείτε έναν νέο λευκό, δασκάλου πρώτης τάξης με το όνομα John, ο οποίος αγωνίζεται με τις απαιτήσεις της διδασκαλίας, μαζί με την κατανόηση των πολιτισμικά και οικονομικά διαφορετικών μαθητών του. Η πρακτική του στοχασμού τον βοηθά να πάρει μια βαθιά ανάσα για να κεντραριστεί πριν απαντήσει σε έναν μαθητή που, σύμφωνα με τον John, δεν ακολούθησε τις οδηγίες. Η εκπαίδευση αυτογνωσίας του στην ΚΣΜ τον προκαλεί να αναγνωρίσει ότι μπορεί να κάνει υποθέσεις για τους μαθητές του και ότι πρέπει να αμφισβητήσει αυτές τις υποθέσεις. Τέλος, το να είσαι ένας θερμός αλλά απαιτητικός εκπαιδευτικός αφιερωμένος στην κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα σημαντικό μέρος του χαρακτήρα του.

Ευτυχώς, πολλά προγράμματα χαρακτήρων, ΚΣΜ και προσοχής ενσωματώνουν ήδη πτυχές αυτών των τριών τομέων. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα MOSAIC του Rutgers συνδυάζει ΚΣΜ και χαρακτήρα. Το Jubilee Center for Character and Virtues εστιάζει στον χαρακτήρα, αλλά έχει στοιχεία ΚΣΜ και προσεκτικότητα, ενώ ο νέος ορισμός του CASEL για την ΚΣΜ έχει στοιχεία χαρακτήρα. Και τόσο οι ερευνητές όσο και οι επαγγελματίες αρχίζουν να ενσωματώνουν την ΚΣΜ με προσοχή.

Εν κατακλείδι, αυτή είναι μια πλήρης εικόνα της ολιστικής ανάπτυξης των παιδιών που μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός κόσμου γεμάτου με ευγενικούς και καλούς ανθρώπους; Καθόλου – στην πραγματικότητα, είναι αρκετά απλοϊκό. Αυτό το ταξίδι είναι πραγματικά πολύ περίπλοκο. Όπως είπε ο εμπειρογνώμονας παιδικής ανάπτυξης Marvin Berkowitz: «Είναι επιστήμη πυραύλων». Αλλά είναι ένα μέρος για να ξεκινήσετε και χρησιμοποιεί τα εργαλεία που έχουν ήδη οι εκπαιδευτικοί στα χέρια τους.

Συγγραφέας - Βιβλιογραφία - Συνδεσμοι

Μετάφραση: Χουτέα Νεφέλη, κοινωνική επιστήμονας

Κείμενο: Greatergood Berkeley

Πρόσφατα άρθρα

Layer 1
Σύνδεση Κατηγορίες
Συνεχίζοντας την περιήγηση στο emoducation.com, αποδέχεστε τη χρήση cookies.