Επαγγελματική Εκπαίδευση 1

Επαγγελματικά Προγράμματα

ξεκίνα μια καριέρα προσφοράς

Χωρίς προαπαιτούμενες σπουδές.

Γίνε Σύμβουλος Κοινωνικής Συναισθηματικής Μάθησης SEL

Και βοήθησε χιλιάδες συνανθρώπους σου να βελτιώσουν τη ζωή τους ομαδικά ή σε προσωπικές συνεδρίες. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μόλις μήνες!

Ο Σύμβουλος Κοινωνικής Συναισθηματικής Μάθησης καταφέρνει μέσω προσωπικών ή ομαδικών συνεδριών να εκπαιδεύσει τον συμβουλευόμενο να βελτιώνει τους δείκτες συναισθηματικής Νοημοσύνης (Αυτογνωσία, Συναισθηματική Διαχείριση, Προσωπικά Κίνητρα, Ενσυναίσθηση, Κοινωνικές Δεξιότητες).

Εφάπαξ Συνδρομή

Εφάπαξ Συνδρομή: 700€

Στην παραπάνω συνδρομή έχει εφαρμοστεί Αυτόματη Υποτροφία 56% στα δίδακτρα (από 1600€) με την συμμετοχή στα κοινωνικά φιλανθρωπικά μας προγράμματα μέρος της 2ης Δράσης Κοινωνικής Ενδυνάμωσης 2019-2024.

Μηνιαίες Συνδρομές

Εγγραφή: 200€ + 100€/μηνα

Στην παραπάνω συνδρομή έχει εφαρμοστεί Αυτόματη Υποτροφία 50% στα δίδακτρα (Συνδρομή: 400€ εγγραφή και 200€/μήνα) με την συμμετοχή στα κοινωνικά φιλανθρωπικά μας προγράμματα μέρος της 2ης Δράσης Κοινωνικής Ενδυνάμωσης 2019-2024.

Γίνε Σύμβουλος Προσωπικής Βελτίωσης PdC

 και προσέφερε θεραπευτικές εφαρμογές της βραβευμένης ψυχολογικής μεθόδου Expansion therapy με μοναδικά αποτελέσματα μέσα σε 2,5 ώρες. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται μέσα σε 9 μήνες (+3 μήνες κοινωνικής προσφοράς).

Ο Σύμβουλος Προσωπικής Βελτίωσης εκπαιδεύετε να προσφέρει την Expansion θεραπεία τραύματος, ψυχική αποφόρτιση και προσωπική βελτίωση μέσα σε 2,5 ώρες. Το πρόγραμμα είναι άκρως βιωματικό και στοχεύει στην ουσιαστική προσωπική βελτίωση των σπουδαστών πριν πιστοποιηθούν στη μεθοδολογία. Ισχύουν προϋποθέσεις στην θεραπευτική εφαρμογή της μεθοδολογίας.

Εφάπαξ Συνδρομή

Εφάπαξ Συνδρομή: 1200€

Στην παραπάνω συνδρομή έχει εφαρμοστεί Αυτόματη Υποτροφία 57% στα δίδακτρα (από 2800€) με την συμμετοχή στα κοινωνικά φιλανθρωπικά μας προγράμματα μέρος της 2ης Δράσης Κοινωνικής Ενδυνάμωσης 2019-2024.

Μηνιαίες Συνδρομές

Εγγραφή: 200€ + 100€/μηνα

Στην παραπάνω συνδρομή έχει εφαρμοστεί Αυτόματη Υποτροφία 50% στα δίδακτρα (Συνδρομή: 400€ εγγραφή και 200€/μήνα) με την συμμετοχή στα κοινωνικά φιλανθρωπικά μας προγράμματα μέρος της 2ης Δράσης Κοινωνικής Ενδυνάμωσης 2019-2024.

Όπως μας είδατε στα:

Σύνδεση Κατηγορίες
Συνεχίζοντας την περιήγηση στο emoducation.com, αποδέχεστε τη χρήση cookies.